Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (UOR)

Source: Parlement.com.

Dit ministerie was de voortzetting van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen i. Het had de zorg voor zaken betreffende de in december 1949 tot stand gekomen Nederlands-Indonesische Unie, en voorts voor Nieuw-Guinea, Suriname en de Nederlandse Antillen. Per 1 januari 1953 werd de naam Overzeese Rijksdelen i. De aangelegenheden betreffende de - zieltogende - Unie gingen toen naar Buitenlandse Zaken.

Bij de naamswijziging gingen verder taken deels over naar de ministeries van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Binnenlandse Zaken, Financiën en Economische Zaken.


Meer over