Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel

Source: Parlement.com.

Dit ministerie werd in september 1905 ingesteld door het kabinet-De Meester i. Het was een afsplitsing van het ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid i. In 1923 ging Landbouw over naar Binnenlandse Zaken en werden Handel en Nijverheid onderdeel van het ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid i. In 1905-1918 behoorde ook de afdeling Arbeid tot het ministerie.

 

Meer over