Vrijwilligers bedankt!

Source: R.H.A. (Ronald) Plasterk i, published on Tuesday, December 9 2014, 12:33.

Foto Twitter / @RPlasterk

Martin van Rijn en ik reikten gisteren de ‘Meer dan handen’-prijzen uit. Met deze prijzen wordt aandacht gevraagd voor al die vrijwilligers die Nederland rijk is. Met deze prijzen worden inspirerende voorbeelden in het zonnetje gezet en we hopen dat de erkenning die ze krijgen een voorbeeld en inspiratie is voor anderen.

Bij alle wetten en regels die wij maken stellen we ons altijd de vraag ‘hoe regelen we dit eerlijk’? We zijn er als sociaaldemocraten verdomd goed in geworden om solidariteit vorm te geven via tal van financiële regelingen. Daarmee hebben we een indrukwekkend stelsel van wetten, regels en voorzieningen opgebouwd. Je zou soms haast vergeten dat solidariteit veel meer is dan het betalen van premies en het afdragen van belastingen. Maar de mooiste, warmste en meest menselijke vorm van solidariteit is niet die via de overheid. Dat is de solidariteit die rechtstreeks uit onszelf komt. De solidariteit die we zelf regelen, van mens tot mens. Iets betekenen in de buurt of iemand helpen, omdat wij er de tijd, de mogelijkheid en energie voor hebben die iemand anders misschien niet heeft.

Wij dragen ook ons steentje bij om vrijwilligers te helpen door in ons beleid rekening te houden met hun wensen en ervaringen. Door initiatieven financieel te steunen. Maar dat is lang niet genoeg: de hoofdrol spelen de vrijwilligers zelf. De inzet van vrijwilligers is groot in Nederland, bijna de helft van alle Nederlanders doet vrijwilligerswerk. En je hebt ze in vele soorten en maten. Vele sportclubs, muziekverenigingen en buurthuizen zouden niet kunnen bestaan zonder vrijwilligers. De tomeloze en belangeloze inzet van deze mensen mag dus nooit als vanzelfsprekend worden gezien.

Daarom is het een grote eer dat we wij de ‘Meer dan handen’-prijzen mochten uitreiken aan vrijwilligersorganisaties, -projecten en burgerinitiatieven, maar ook aan bedrijven en aan gemeenten. Gisteren draaide het om hen: om iedereen die zich inzet voor mensen om hun heen, en daarmee de samenleving als geheel, net dat stukje beter te maken. We reikten slechts een aantal prijzen uit, maar eigenlijk verdienen al die vrijwilligers er één. Bedankt!