Na de ferme taal over belastingontwijking, volgen er nu daden?

Source: B. (Bas) Eickhout i, published on Wednesday, November 26 2014.

Na de onthullingen van Luxleaks over grootschalige belastingontwijking van multinationals kan het wat GroenLinks betreft geen business as usual zijn in de Europese Unie. We kunnen niet tolereren dat burgers steeds met bezuinigingen worden geconfronteerd terwijl de grootste bedrijven minder dan een procent belasting afdragen. Onze verontwaardiging werd aanvankelijk gedeeld door de grootste politieke families in het Europees Parlement. Met uitzondering van eurosceptici die de gelegenheid aangrepen om een potje te schelden op Juncker, leek het Europees Parlement eensgezind over de noodzaak van ferme Europese actie tegen belastingontwijking. Maar nu is de vraag wat het Europees Parlement concreet kan doen om die verontwaardiging om te zetten in actie.

Zowel de Groene als de liberale fractie (met daarin D66 en VVD) vroegen om het instellen van een speciale commissie in het Europees Parlement om een volledig beeld te krijgen van belastingconstructies en in hoeverre die in strijd zijn met Europese regels. PvdA'er Paul Tang pleitte voor meer initiatief van Europa en meer openbaarheid over belastingen en CDA'er Esther de Lange wilde het Europees Parlement meer betrekken bij controle op belastingafspraken.

Parlementaire enquêtecommissie

Wij, van de Groenen in het Europees Parlement, stelden een concreet voorstel (pdf) op voor een parlementaire enquêtecommissie. Dit voorstel heeft de steun van vijfentwintig procent van de Europarlementariërs nodig en moet vervolgens door de fractievoorzitters worden goedgekeurd. Maar het lijkt erop dat de andere fracties terugkrabbelen van hun ferme statements. Achter gesloten deuren blijkt nu dat de betreffende fracties een enquêtecommissie niet steunen. In plaats daarvan vinden ze een vrijblijvende resolutie of een parlementscommissie zonder enquêterecht voldoende, zo lijkt het.

GroenLinks houdt vast aan het voorstel van een enquêtecommissie en hoopt op de steun van minstens een kwart van het Europees Parlement. Een dergelijke commissie maakt gebruik van het recht van het Europees Parlement om relevante personen uit de Europese instituties of de lidstaten uit te nodigen voor een hoorzitting en om inzicht te verzoeken in relevante documenten. Dit is het krachtigste en meest geschikte middel waarover het Europees Parlement beschikt om nieuwe feiten boven tafel te krijgen en om zo een vollediger beeld te krijgen van praktijken van belastingontwijking in de Europese Unie.

We moeten voorkomen dat Luxleaks beperkt blijft tot eenmalige ophef over Luxemburg, zonder dat het gebrek aan optreden tegen belastingontwijking door nationale overheden en de Europese Commissie. Willen de christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen echt de onderste steen boven? Of maken ze het Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en minister Jeroen Dijsselbloem lekker makkelijk om alles bij het oude te laten?

Meer lezen

Belastingontwijking luxleaks inquiry committee mandate for signature.pdf Voorstel voor het instellen van een enquêtecommissie belastingontwijking