Misstanden in steenkoolsector worden beter aangepakt

Source: E.M.J. (Lilianne) Ploumen i, published on Tuesday, November 18 2014, 14:32.

Foto Flickr / Ton Nolles

Met vijf Nederlandse energieproducenten heb ik afgesproken de sociale- en milieuomstandigheden in de steenkoolsector te verbeteren. Ondanks de verbeteringen die we de afgelopen jaren hebben gezien, zijn er nog steeds problemen rond de mijnen: steenkoolwinning kan nog steeds negatieve gevolgen hebben voor het milieu en de belangen van de lokale bewoners worden soms te gemakkelijk over het hoofd gezien.

De energieproducenten beloven onder meer kritisch te kijken naar hun toeleveringsketens en transparant te zijn over de mijnen waarmee zij zaken doen. De Nederlandse energieproducenten stellen zo een voorbeeld voor buitenlandse bedrijven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Lees verder op rijksoverheid.nl >