Ontwikkelingslanden ondersteunen bij terugdringen klimaatverandering

Source: E.M.J. (Lilianne) Ploumen i, published on Thursday, November 13 2014, 14:32.

Foto Flickr / Nasa Goddard Photo and Video

Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor het Groene Klimaatfonds. Dit nieuwe internationaal fonds van de Verenigde Naties ondersteunt ontwikkelingslanden bij het terugdringen van CO2-uitstoot en het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering. Het is zaak dat het fonds binnenkort aan de slag kan. Want de urgentie is groot om tot daden te komen.

Klimaatprojecten hebben óók een sociale component. Op nadrukkelijk verzoek van Nederland wordt bij de financiering van projecten gekeken naar de mate waarin zij bijdragen aan gendergelijkheid en armoedebestrijding. Ook heeft Nederland zich sterk gemaakt voor het stimuleren van investeringen door het bedrijfsleven in klimaatrelevante projecten via het fonds. Deze investeringen in ontwikkelingslanden zijn cruciaal voor een daadwerkelijke transformatie naar klimaatneutrale en klimaatbestendige ontwikkeling. Lees verder op rijksoverheid.nl >