Meer aandacht voor positie militair

Source: A.M.C. (Angelien) Eijsink i, published on Wednesday, November 12 2014, 16:02.

Foto Flickr / Eric

De val van de Berlijnse muur, deze week 25 jaar geleden, heeft de wereld voor altijd veranderd. Met moed en passie, strevend naar vrede, vrijheid, eenheid, democratie en welzijn overwonnen de mensen de deling. Afgelopen zondag keken we terug op dat bijzondere moment en werd weer tastbaar dat vrede in Europa geen vanzelfsprekendheid is. Europa moet in de complexe internationale veiligheidssituatie van vandaag de dag de verantwoordelijkheid nemen om voor vrede en veiligheid te zorgen. Tijdens de begrotingsbehandeling van defensie heb ik daarom, samen met mijn collega Sultan Günal-Gezer, aandacht gevraagd voor de positie van de Nederlandse krijgsmacht.

Na twee decennia van bezuinigingen op defensie, komt er in 2015 geld bij. Deze structurele investering van 100 miljoen euro is noodzakelijk, gezien de veranderende internationale verhoudingen. De oorlog in Oekraïne en het geweld van IS in Irak en Syrië laten zien dat binnen en aan de grenzen van Europa onze waarden onder druk staan. Daarnaast mag niet ondergesneeuwd raken dat Nederland bijdraagt aan de bevordering van de internationale rechtsorde, zoals nu met de missie in Mali. Kortom, een Nederlandse krijgsmacht die kan bijdragen aan internationale veiligheid is hard nodig.

De militair vormt de hoeksteen van de inzet van onze krijgsmacht. Om de inzetbaarheid te garanderen, wordt van militairen vereist dat zij altijd beschikbaar, fit en goed getraind zijn. Het personeelsbeleid moet dat mogelijk maken. Dat behelst onder meer een optimale voorbereiding van het defensiepersoneel en het zo goed mogelijk opvangen van risico’s. Onze krijgsmacht verdient een houdbaar en modern arbeidsvoorwaardenstelsel, gericht op een optimale inzet van de militair. Onze militairen verdienen namelijk niet alleen onze maatschappelijke waardering, maar mogen dat ook financieel merken.

Op dit moment is er bij de krijgsmacht sprake van een enorme spanning tussen capaciteit en ambitie. Het kostte de krijgsmacht bijzondere inspanningen om in de eerste helft van 2014 te voldoen aan de gevraagde inzet, overal ter wereld. Dat komt omdat er sprake is van een aantal hardnekkige beperkingen, vooral als het gaat om de beschikbaarheid van (wapen)systemen en het gebrek aan gespecialiseerd personeel. Die beperkingen beïnvloeden vooral het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht.

De PvdA vindt voldoende, goed en betrouwbaar materiaal van cruciaal belang voor onze krijgsmacht. Het materiaal wordt niet alleen ingezet tijdens missies, maar stelt de mannen en vrouwen van de krijgsmacht in staat om te oefenen en trainen. Dat is een belangrijke voorwaarde om onze militairen ook in te kunnen zetten. Goed en betrouwbaar materieel stelt militairen in staat om hun moeilijke werk, in gevaarlijke omstandigheden, zo veilig mogelijk uit te kunnen voeren. Daarom staat de PvdA voor het beste materieel, zowel dichtbij huis, als veraf.