Strijd voor eerlijk werk vraagt om lange adem, waakzaamheid en niet verslappen

Source: E.M.J. (Lilianne) PloumenĀ i, published on Tuesday, October 7 2014, 10:32.

Foto PvdA Facebook

Decent work day is op 7 oktober, maar het had ook op 24 april kunnen zijn. Op die dag waren slechte werkomstandigheden ineens wereld nieuws. Naar later bleek, kwamen er die dag 1135 mensen om in kledingfabriek Rana Plaza in Dhaka, Bangla Desh. 1135 mensen die de dood in gejaagd werden, want het gebouw vertoonde de dag ervoor al enorme scheuren. Maar de productie moest door, de kleren genaaid, dus de arbeiders moesten door. Wie die dag niet zou komen werken werd ontslagen. Uit angst gingen de mensen naar binnen en velen moesten het met de dood bekopen.

Hun dood zorgde ervoor dat veel mensen, ook hier in Nederland vragen gingen stellen over de omstandigheden waaronder hun kleding werd gemaakt, door welke handen was hun kleding eigenlijk gegaan? Kregen de textielwerkers een fatsoenlijk loon? Waren de fabrieken eigenlijk wel veilig? Het is veel mensen duidelijk geworden dat de ramp in Rana Plaza geen incident was.

De werkomstandigheden voor mensen op de hele wereld horen veilig te zijn. En mensen moeten een loon krijgen waar ze van kunnen leven. Dit is helaas op heel veel plekken niet het geval. Voor Bangladesh komt er een betere arbeidswet, een hoger minimumloon en zijn er inspecties van de fabrieken. Maar daarmee zijn we er nog niet. De inspecties zullen keer op keer laten zien dat er nog misstanden zijn. En wanneer het in Bangladesh beter wordt dan bestaat het gevaar dat er in andere landen weer wantoestanden ontstaan. Dat vraagt dus om een lange adem, waakzaamheid en niet verslappen.

Want hoewel er verbetering zijn, is nog lang niet al het werk in de textielsector ook Decent Work.