De klimaattop in New York: Put your money where your mouth is

Source: B. (Bas) Eickhout i, published on Thursday, September 25 2014.

Wereldleiders verzamelden zich dinsdag in New York voor een extra VN-klimaattop, onder leiding van secretaris-generaal Ban Ki-moon. Afgelopen zondag zijn een miljoen mensen wereldwijd de straten op gegaan om te laten zien dat zij actie tegen klimaatverandering willen. Nu was het de beurt aan de politiek op hoog niveau: Laten de wereldleiders zien dat ze echt aan de slag gaan om klimaatverandering tegen te gaan? Een analyse van Europarlementariër Bas Eickhout.

VN-gebouw in New York

De verwachtingen rondom de uitkomst van de top waren niet hooggespannen; we wisten dat het geen officieel onderhoud zou zijn waarin bindende afspraken gemaakt konden worden. Maar een volstrekte schijnvoorstelling was het nou ook weer niet. Er zijn weer stappen gezet om ontbossing tegen te gaan en het bedrijfsleven toonde aan dat zij wel de noodzaak van klimaatbeleid zien. Zelfs de steenrijke Rockefellers deden hun beleggingen in fossiele brandstoffen in de ban.

Geen geschiedenis geschreven in New York

Toch concludeert Eickhout dat er geen geschiedenis is geschreven in New York. En dat heeft vooral te maken met de ontbrekende financiële steun voor het klimaatfonds. Wereldleiders van de meest welvarende landen spraken in het verleden af om geld te storten in dit fonds (vanaf 2020 zelfs honderd miljard dollar per jaar). Dit geld wordt ingezet voor de strijd tegen klimaatverandering in ontwikkelingslanden. Tot nu is er echter nog maar een fractie van alle beloofde toezeggingen overgemaakt.

De inwoners van de armste landen hebben de kleinste 'ecologische voetafdruk': ze hebben amper bijgedragen aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Helaas zijn het ook de landen die het hardst getroffen worden door extreme weersomstandigheden ten gevolge van klimaatverandering. Via het klimaatfonds kunnen rijke landen (de veroorzakers van klimaatverandering) arme landen helpen om zich aan te passen aan klimaatverandering. Maar na jaren van loze toezeggingen hebben de ontwikkelingslanden er weinig vertrouwen meer in dat de rijke landen ook daadwerkelijk met geld over de brug komen.

Loze financiële beloftes

Eickhout: “Het is bij iedere klimaattop weer hetzelfde: veel loze financiële beloftes van milieuministers.” Regeringsleiders hadden nu de kans om die loze beloftes in klinkende munt om te zetten.

"Put your money where your mouth is."

Ook op deze top in New York klonk de oproep dat de rijke landen meer moeten doen. Helaas maakten alleen Frankrijk en Duitsland bekend dat zij een flinke bijdrage leveren aan het klimaatfonds. Maar vooralsnog wordt er volstrekt onvoldoende geld uitgetrokken. Ook Nederland kwam niet over de brug.

Waarom was juist de top in New York het uitgelezen moment om deze twijfel weg te nemen? Het fonds is tijdens de klimaattop in Kopenhagen in 2009 in het leven geroepen. Uiteraard zijn er in de tussentijd andere klimaattoppen geweest, maar daar waren meestal alleen milieuministers of zelfs alleen hun ambtenaren aanwezig. Terwijl we eten dat zodra er geld uitgegeven moet worden, het vaak de ministers van Financiën zijn die dwars liggen.

Bij de top in New York waren de regeringsleiders bij elkaar. Zij kunnen de ministers van Financiën bijsturen. “Vandaar dat er hoop was dat het klimaatfonds tijdens de top van spek zou worden voorzien,” licht Eickhout toe. “Het bleef bij mooie woorden.”

Vertrouwen terugwinnen

Volgens Eickhout zijn geloofwaardige beloftes en toezeggingen nodig om het vertrouwen van de armste landen terug te winnen. “Alleen dan kan een sfeer ontstaan van gezamenlijke oplossingen. Dan kan Parijs 2015, de klimaatconferentie waar echte beslissingen genomen zullen moeten worden, een kans van slagen hebben. En dan kunnen we het drama van Kopenhagen 2009 achter ons laten.”

Eickhout gaat namens het Europees Parlement in het najaar naar de reguliere, jaarlijkse klimaattop in Lima, dat moet de echte opmaat worden naar het zo gewenste bindende klimaatakkoord.

“Geschiedenis is er niet gemaakt in New York,” concludeert Eickhout. “We moeten vooral dit jaar in Lima en uiteindelijk in Parijs hen aan hun woord zien te houden. Want tot die tijd blijft het toch praten.” Tot die tijd zullen we het met deze mooie woorden moeten doen. De mooiste kwamen dit keer van Leonardo DiCaprio, een bezorgde burger uit de Verenigde Staten.

Meer lezen

Video van Leonardo DiCaprio (UN Messenger of Peace) at the opening of Climate Summit 2014

Mooie woorden van Leonardo DiCaprio

Video van Leonardo DiCaprio (UN Messenger of Peace) at the opening of Climate Summit 2014

Mooie woorden van Leonardo DiCaprio

Secundair menu

naar groenlinks.nl → omhoog