J.M.H.J. (Henry) Keizer

foto J.M.H.J. (Henry) Keizer
Source: Parlement.com.

Henry Keizer (1960-2019) was van 14 juni 2014 tot 18 mei 2017 landelijk voorzitter van de VVD i. Hij trad op eigen initiatief af nadat hij in opspraak was gekomen door de gang van zaken rondom de aankoop van een crematiebedrijf. Hij was daarvoor voorzitter van de afdeling en Kamercentrale Den Haag en van het bestuur in Zuid-Holland van de VVD. De heer Keizer was ondernemer in onder meer de taxibranche en later voorzitter van de Raad van Bestuur van 'de Facultatieve Groep', een dienstverlenend bedrijf in de uitvaartbranche.

in de periode 2014-2017: partijvoorzitter

1.

First names

Judicus Marinus Henricus Jacobus (Henry)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 4 November 1960

Place and date of death
's-Gravenhage, 5 October 2019

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1983

4.

Main functions and occupations

  • voorzitter Raad van Bestuur 'de Facultatieve Groep', from 1998 (dienstverlening in de uitvaartbranche)
  • partijvoorzitter VVD, from 14 June 2014 until 18 May 2017

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

  • lid Raad van Advies diverse stichtingen en verenigingen
  • voorzitter LOB (Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen), from April 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Miscellaneous

algemeen
  • Werd op het VVD-congres van 14 juni 2014 tot partijvoorzitter gekozen. Hij was voorgedragen door het hoofdbestuur en versloeg de tegenkandidaten Bert Homan en Peter Smit.
  • Kwam in 2017 in opspraak toen journalisten van Follow The Money stelden dat hij een belangenconflict had bij de aankoop van uitvaartvereniging De Facultatieve dat door zijn bedrijf voor een 'te lage prijs' zou zijn overgenomen. Keizer zei herhaaldelijk dat hem geen laakbaar gedrag kon worden verweten, maar trad desondanks af omdat hij niet langer in staat zou zijn zijn functie als partijvoorzitter naar behoren uit te oefenen. In mei 2020 concludeerde het OM na uitvoerig onderzoek, dat er geen reden was voor strafrechtelijke vervolging.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.