Plannen voor EU-bodemrichtlijn van de baan

Source: Interprovinciaal Overleg (IPO) i, published on Wednesday, May 28 2014.

Bron: Europa Decentraal

Er komt geen Europese richtlijn voor bescherming van bodemkwaliteit. Dit heeft de Europese Commissie i vorige week bekend gemaakt. VNG en IPO zijn nooit voorstander van een dergelijke richtlijn geweest.

Geen verrassing

Het terugtrekken van het richtlijnvoorstel komt niet als een verrassing. De Commissie kondigde eind vorig jaar in haar werkprogramma voor 2014 deze stap al aan.

Afslanken

Het schrappen van de Bodemrichtlijn vindt plaats in het kader van het zogenoemde Regulatory Fitness and Performance Program (REFIT). Hierin neemt de Commissie stappen om de EU-regelgeving af te slanken en te vereenvoudigen. Een ander voorbeeld is de herziening en versimpeling van de staatssteunregels in de landbouwsector.

IPO en VNG

IPO en VNG delen de zorg van de Europese Commissie over de bodemdegradatie in Europa. Zij vinden echter dat bodem maar een beperkt aantal grensoverschrijdende aspecten kent. De rol van de Europese Unie i zou zich daarom volgens de koepels moeten beperken tot een ondersteunende en stimulerende rol.

Tweet Print