Agenda, Amsterdam - EU monitor

EU monitor
Thursday, July 9, 2020
calendar

Agenda, Amsterdam

Amsterdam
© PDC
date April 30, 2014 20:00
city Amsterdam
location Spui 25-27, 1012 XM Show location
organisation Universiteit van Amsterdam (UvA)

Op 22 mei vinden de Europese Verkiezingen plaats in Nederland, maar interesse is schaars, al helemaal onder jongeren. SPUI25 brengt de jongste kandidaten samen voor een verkiezingsdebat voor en door jongeren onder de 30.

Het is alom bekend dat de opkomst onder jongeren bij alle verkiezingen, maar zeker ook de Europese, heel laag is. In 2009 ging slechts 1 op de 3 Nederlandse jongeren naar de stembus. Bovendien was volgens Eurostat 19% van de verkiezingskandidaten tussen de 16 en 35 jaar oud, een stuk minder dan de 26% van de bevolking in dezelfde leeftijdscategorie. Voelen jongeren zich nog wel vertegenwoordigd door het parlement? Hoe representatief zijn de kandidatenlijsten van de grote partijen?

Het is goed zoeken naar jonge kandidaten op de lijsten van de grote partijen voor de Europese verkiezingen, maar ze zijn er wel degelijk. Vijf kandidaten van onder de 30 van PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en D66 gaan in discussie over voor jongeren relevante onderwerpen: het belang van jongeren in de politiek, hoe politieke partijen jongeren meer en beter kunnen aanspreken en waarom het zo belangrijk is te gaan stemmen. Wat is de visie van deze jonge Europese politici op de toekomst van de EU? En wat is hun motivatie om zich op zo’n jonge leeftijd verkiesbaar te stellen?

Moderator is Zahra Runderkamp, zelf al jaren betrokken bij jongerenorganisatie het Europees Jeugdparlement. Uiteraard is er voldoende tijd om in discussie te gaan over (partij-) standpunten en voor vragen uit het publiek.

Over de sprekers

Bernard Naron, economisch adviseur van de PvdA-eurodelegatie, staat op nummer 8 van de kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid. Hij is geboren in 1983.

Jan Huitema, geboren in 1984, is melkveehouder in Friesland en VVD kandidaat voor het Europees Parlement. Jan staat op nummer 6 van de lijst van de VVD.

Jeroen Lenaers, geboren in 1984, werkt voor de CDA delegatie in het Europees Parlement, maar staat in deze verkiezingen zelf op de CDA lijst, op nummer 2.

Jeroni Vergeer studeerde in Amsterdam en staat nu op nummer 8 van de verkiezingslijst van GroenLinks. Jeroni is in 1988 geboren en is momenteel werkzoekende.

Pauline Kastermans rondde vorig jaar haar studie af en werkt nu voor Bureau Internationaal van D66. Ze is in 1990 geboren en woont in Den Haag. Pauline staat op nummer 8 van de lijst van D66.

Zahra Runderkamp was jarenlang actief voor het Europees Jeugdparlement, waar ze de afgelopen twee jaar voorzitter was. Zahra is werkzaam bij SPUI25 en geboren in 1991.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.


1.

More about...