Topinkomens verder aan banden

Source: R.H.A. (Ronald) Plasterk i, published on Friday, March 7 2014, 16:34.

Voor de Partij van de Arbeid is eerlijk delen en zuinig omgaan met publiek geld van groot belang. Om die reden vind ik het belangrijk dat de salarissen van topbestuurders in de (semi) publieke sector niet hoger zijn dan noodzakelijk. Vandaag heeft het kabinet ingestemd met een wetsvoorstel dat leidt tot verlaging van het maximumsalaris voor topbestuurders van 130% naar 100% van het ministersalaris.

In november 2012, op mijn eerste werkdag als minister, mocht ik de Wet Normering Topinkomens (WNT) verdedigen in de Eerste Kamer. Deze wet zorgt ervoor dat een topbestuurder van een (semi)publieke instelling niet meer verdient dan 130% van het ministersalaris.

Nu, iets meer dan een jaar later, heeft het kabinet ingestemd met een wetsvoorstel dat leidt tot nog een verlaging van het maximumsalaris. We sturen dit wetsvoorstel nu naar de Raad van State voor advies. Vanaf 1 januari 2015 mogen topbestuurders in de (semi)publieke sector dan niet meer verdienen dan het salaris van een minister. Nieuwe bestuurders zullen vanaf 1 januari 2015 direct onder de nieuwe norm worden gebracht. Voor zittende bestuurders bouwen we dit in vier jaar af.

Met dit wetsvoorstel zetten we de eerste stap in het voornemen uit het regeerakkoord om alle inkomens in de publieke en semipublieke sector aan het maximum van het ministersalaris te binden.