Spreektekst AO Veteranenbesluit van 6 maart

Source: A. (André) Bosman i, published on Thursday, March 6 2014, 3:28.

Voorzitter,

Dit debat gaat over het Veteranenbesluit. Dat is de uitwerking van de Veteranenwet, die als initiatief van deze Kamer tot stand is gekomen. We hebben als kamer gevraagd om de uitvoering als voorhang aan te bieden zodat wij als initiatiefnemers ook ten aanzien van de implementatie kunnen mee denken. Maar Voorzitter, een snellere voortgang mag ook zeker.

Veteranenzorg is van ver gekomen. De uitwerking van het Veteranenbesluit laat zien dat er steeds meer stappen genomen zijn. Want onze Veteranen verdienen goede zorg. Er is door heel veel mensen veel werk verzet om te komen tot een goede uitvoeringsorganisatie. En zijn we er dan nu? Nee voorzitter. Want zorg kan altijd beter en slimmer, maar dat is een proces dat in de komende jaren en misschien wel decennia verder moet inslijten. Het is geen statisch verhaal maar zorg gaat zich steeds verder ontwikkelen. De VVD is wel van mening dat er een grote rol is weggelegd voor de bonden en Defensie. Zij zullen samen die invulling steeds scherper en beter moeten gaan inregelen. Ik heb daar het volste vertrouwen in, want het belang voor de veteraan is voor beiden (Defensie en de bonden) te groot om dat niet met volle inzet te doen.

Ten aanzien van de uitvoering heb ik nog wel een aantal vragen

  • In artikel 8 en 9 (sociaal medische begeleiding tijdens inzet en relatie thuisfront) wordt geestelijke verzorging niet expliciet genoemd. Waarom niet en op welke wijze wordt geborgd dat deze geestelijke verzorging er wel is?
  • Het Veteranenloket is in het weekend wel bereikbaar, maar hulp aan huis kan er dan niet komen. Op welke wijze kan worden opgevangen dat zorgvragen ook in het weekend afgehandeld kunnen worden? Ook is er discussie geweest over de manier van bereikbaarheid, direct iemand aan de telefoon of via een bandje. Ik hoop dat er een verstandige en werkbare oplossing komt die zowel voor de organisatie werkbaar is en die rechtdoet aan de veteraan of diens relatie met een zorgvraag. In de technische briefing was voor het voor mij duidelijk dat die oplossing er is en dat er alles aan gedaan wordt om beide zaken goed te regelen.
  • Op 9 december stelde de VVD vragen over de zorgdecentralisaties. De revalidatie van militairen die zijn geraakt tijdens missies valt hieronder. 58 Afghanistan veteranen moesten bijvoorbeeld behandeld worden in een revalidatiecentrum. De minister geeft aan dat ze in overleg is met de minister van VWS over ‘waar de mogelijke meerlasten van dit beleid neerslaan’. De VVD hoort graag hoe het met dit overleg staat en op welke wijze de motie Aasted Madsen/Ten Broeke (30139 nr.69) hierbij wordt betrokken. Deze motie uit 2010 beoogt dat de kosten van een uitzending, ook de zorgkosten, worden opgevangen binnen HGIS-begroting.
  • De VVD ontvangt signalen dat ook ex-partners van veteranen aansprak willen maken op financiële middelen binnen dit besluit. Dit kan wat de VVD betreft niet de bedoeling zijn. Kan de minister aangeven of zij stappen in die richting overweegt.

Dit besluit is zoals ik al zei een levend document en de uitvoerende organisaties moeten oppassen om dit niet als rigide rechtsmiddel te gaan gebruiken. Er zullen nog veel individuele gevallen zijn die op enige manier de aandacht gaan vragen. Ik weet dat de organisatie daar een slag in aan het maken is. Gewoon door met mensen, die op individuele basis een bijzondere zorgvraag hebben, om de tafel te gaan zitten. Dat lost vaak meer op dan de gang naar de rechter. Wat niet wil zeggen dat iedere vraag tot in het oneindige gehonoreerd dient te worden.

Tot slot voorzitter, dank aan al die mensen die bezig zijn om bestuurlijk dit besluit tot een goed einde te brengen, maar natuurlijk vooral dank aan al die mensen die actief bezig zijn om die veteranen en hun dierbaren op welke wijze dan ook te ondersteunen.