Bijdrage Ria Oomen-Ruijten in plenair debat over situatie in Irak

Source: M.G.H.C. (Ria) Oomen-Ruijten i, published on Wednesday, February 26 2014, 1:48.

Het geweld en de angst die er in de samenleving in Irak heerst is zorgwekkend. De cijfers van het aantal slachtoffers van het geweld per maand zijn niet te bevatten. 733 doden / 1229 gewonden in de maand januari als gevolg van terrorisme en geweld.

De burgerbevolking van Irak is het leven niet zeker. 140.000 mensen zijn op de vlucht voor het huidige geweld in Anbar. De terreur van ISIL en andere terroristen moet gestopt worden. Extremisten moeten bestreden worden.

Tegelijkertijd voelt een deel van de Iraakse bevolking zich in de steek gelaten door de regering. Premier Maliki heeft zijn beloftes voor jusitiele hervormingen niet waar kunnen maken en is er niet in geslaagd de zorgen van de Sunni-minderheid weg te nemen.

Als ik dan in een onlangs verschenen rapport van Human Rights Watch lees dat Iraakse autoriteiten duizenden vrouwen illegaal vasthouden, aan folteringen onderwerpen en bedreigen met seksueel misbruik, dan begrijp ik waar dat gebrek aan vertrouwen vandaan komt.

We roepen dan ook de Iraakse regering op om stappen te zetten die tegemoet komen aan de legitieme claims van de Sunni minderheid, om hervormingen door te voeren en om alle Iraakse burgers te beschermen tegen het aanhoudende geweld.

Het is ook voor de draagkracht van de militaire operaties tegen terroristen van groot belang dat de veiligheidstroepen fundamentele rechten van burgers garanderen en op die manier het vertrouwen van de burgers verdienen.

De EU en de VN zijn betrokken, maar grote inspanningen van de internationale gemeenschap zijn nodig. Steun de Delegatie van de EU die onder moeilijke omstandigheden en met niet al te veel middelen moet werken.

Steun voor UNAMI en de speciale vertegenwoordiger van de UNSG. De eenheid van Irak mag niet in het geding zijn. Grote aandacht moet er zijn voor de positie van kwetsbare groepen en religieuze gemeenschappen.

Er is een akkoord tussen de EU en Irak. Er zijn gezamenlijke bijeenkomsten en er is een engagement om samen te werken. Er zijn verkiezingen op komst en Irak heeft om steun gevraagd.

Dit debat biedt dan ook een goede gelegenheid om de Hoge Vertegenwoordiger op te roepen zich actief met het land bezig te houden, en haar stem te laten horen over de zaken waar dit Parlement zich zorgen over maakt.

De conclusies van de Raad over Irak van 10 februari dit jaar zijn welkom en de Raad moet Irak hoog op de agenda laten staan. Politieke en religieuze leiders in Irak moeten in een dialoog tot elkaar komen en er moet een einde komen aan onderlinge conflicten, die desastreuze gevolgen hebben voor de stabiliteit van het land en de regio.