Degelijke geschillenbeslechting voor gedupeerde luchtvaartreizigers

Source: M.G.H.C. (Ria) Oomen-Ruijten i, published on Wednesday, February 5 2014, 1:52.

Er komt een eerlijke, onafhankelijke en doeltreffende geschillenbeslechting voor gedupeerde luchtvaartreizigers.

Ik heb mij samen met rapporteur Georges Bach (eveneens EVP-fractie) ingezet om het huidige systeem te verbeteren. In de oorspronkelijke tekst moest de consument zich bij klachten wenden tot het handhavingsorgaan in de lidstaten. Wanneer dit orgaan (in Nederland de "Luchtvaartinspectie") de consument gelijk geeft, maar de luchtvaartonderneming de vergoeding niet toekent, moet de consument naar de rechter voor nakoming hiervan. Deze situatie is ongewenst. Met de instelling van een apart geschilbeslechtingsorgaan dat voor beide partijen, snel, eenvoudig en goedkoop een bindende en afdwingbare uitspraak doet, is de consument het best geholpen.

Belangrijk is ook het gelijke speelveld, dat wil zeggen dat alle luchtvaartondernemingen verplicht zijn deel te nemen aan deze degelijke klachtbehandeling. Het voorstel is met grote meerderheid door het Europees Parlement aangenomen.