Van Veldhoven over kabinetsbesluit gaswinning Groningen

Source: S. (Stientje) van Veldhoven-van der Meer i, published on Saturday, January 18 2014.

Stientje Van Veldhoven: “Het is goed dat er na een jaar onzekerheid nu een plan ligt van het kabinet, zodat de Groningers weten waar zij aan toe zijn. D66 wil de gevolgen van het besluit voor de veiligheid van Groningen goed bestuderen, voordat we een oordeel vellen. Ook wil ik een hoorzitting om van experts te horen of het risico op zware aardbevingen en de effecten van de bevingen met dit voorstel van het kabinet verminderen. Kortom, we hebben nog heel wat kritische vragen.”