Eurogroep bespreekt begrotingen

Source: Ministry of Finance (Fin) i, published on Friday, November 22 2013.

Op vrijdag 22 november bespraken de ministers van Financiën van de 17 eurolanden elkaars ontwerpbegrotingen voor 2014 in Brussel. Aan de hand van de adviezen van de Europese Commissie bekeken zij of de landen genoeg doen om de nationale tekorten binnen de perken te houden. Namens de Eurogroep gaf minister van Financiën en Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem na de vergadering een verklaring. Staatssecretaris Frans Weekers vertegenwoordigt Nederland in de Eurogroep sinds Dijsselbloem op de neutrale voorzittersstoel zit.

De bespreking draait erom of de begrotingen voldoen aan de eisen die de lidstaten met elkaar in het stabiliteits- en groeipact hebben afgesproken. Weekers: “Het is in de eerste plaats voor de landen zelf belangrijk om hun huishoudboekje op orde te hebben. Maar daarnaast is het ook voor de andere Eurolanden van belang dat iedereen aan de afspraken voldoet. Nederland is voorstander van een strenge Commissie: de Commissie werkt dan als een stok achter de deur. Dat kan helpen om lastige besluiten te kunnen nemen.”

Op deze manier willen de Eurolanden hun begrotingen en het proces erom heen zo transparant mogelijk maken zodat men van elkaar kan leren en snel kan ingrijpen. Elk land moet zijn begroting voor het einde van dit jaar door zijn eigen parlement loodsen. Dijsselbloem: “We hebben de afgelopen tijd gezien dat deze nieuwe aanpak werkt. Zelfs in moeilijke tijden hebben veel landen hervormingen doorgevoerd en hun tekort naar beneden gebracht. Ook het serieuze, open debat van vandaag draagt bij aan het structureel gezond maken van de eurozone.