Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE)

Dit uitwisselingsprogramma voor jonge ondernemers bood nieuwe en aspirant-ondernemers de kans te leren van ervaren collega's in het buitenland. De ontvangende ondernemer profiteerde op zijn beurt van nieuwe ideeën en perspectieven op zijn bedrijf en kon contacten leggen in nieuwe markten.

De uitwisselingsperiodes onder Erasmus voor jonge ondernemers bestond uit een periode van 1 tot 6 maanden. Het verblijf werd deels gefinancierd door de Europese Commissie. Het programma beoogde een win-win-situatie te bewerkstelligen, waarbij zowel de nieuwe als de ontvangende ondernemer profiteerden van elkaars inzichten en contacten.

Erasmus voor jonge ondernemers werd sinds 2014 gefinancierd onder het COSME-programma i en viel dus niet onder Erasmus+ i.

Meer informatie