Pleidooi voor een economisch en financieel democratischer samenwerking

Source: M.H.A. (Tineke) Strik i, published on Sunday, July 7 2013.

Op 7 en 8 juli woonde Tineke Strik als voorzitter van de commissie Europese Zaken de voorzittersconferentie van alle nationale parlementen van de EU bij. Bij deze bijeenkomst in Vilnius, pleitte Tineke voor een betere democratische inbedding van de Europese economische en financiële samenwerking en riep ze op tot meer transparantie over de besteding van EU-gelden.

http://www.eerstekamer.nl/nieuws/20130711/tineke_strik_pleit_voor_sterke_rol