Duurzame 100 van Trouw: Eickhout duurzaamste politicus op plaats 5

Source: B. (Bas) Eickhout i, published on Thursday, October 10 2013, 17:23.
Duurzame 100 van Trouw: Eickhout duurzaamste politicus op plaats 5
Bron: Groenlinks

Bas Eickhout, onze lijsttrekker voor Europa, is met plek 5 veruit de hoogstgeplaatste politicus in de Duurzame 100 van Trouw.

Dit schrijft Touw over hem:

Hij twittert zich met 6993 volgers het leplazarus. Europarlementslid Bas Eickhout is sinds januari 2013 delegatieleider van de GroenLinks fractie in het Europees Parlement. Hij staat bekend als een zeer actief en bewogen parlementariër die dit jaar streed tegen het gebruik van landbouwgif door boeren en het overboord gooien van de enorme bijvangsten door vissers. (...)

Eickhout is een ‘binder’ en ‘verbinder’. In juli 2012 wist hij het Europarlement zover te krijgen dat het zich uitsprak voor wettelijk bindende tussendoelen in toekomstige wetgeving rond dierenwelzijn. (...)

Hij was ook bij RIO+20: die top kan als mislukt worden beschouwd, schreef hij op zijn weblog. ‘Europa stond alleen en slaagde er niet in medestanders te vinden voor een hoger ambitieniveau. De wereld blijkt niet in staat om problemen te erkennen en de oplossingen die voor handen zijn aan te grijpen. De EU stond alleen en had niet het lef om de teksten die Brazilië voorlegde van tafel te vegen.’ Duidelijke taal voor een europarlementariër. Hij werd eind september gekozen tot lijsttrekker voor GroenLinks bij de Europese verkiezingen van met volgend jaar.