Europarlement eist betere regulering schaliegasboringen

Source: B. (Bas) Eickhout i, published on Wednesday, October 9 2013, 13:56.
Europarlement eist betere regulering schaliegasboringen
Bron: Blog Bas Eickhout

Schaliegasboringen moeten beter gereguleerd worden. Tot tevredenheid van GroenLinks besloot het Europarlement dat woensdag in een stemming over milieueffectrapportages. Volgens Europarlementariër Bas Eickhout is het niet meer dan logisch dat de effecten van het (proef)boren naar schaliegas op het milieu in kaart moeten worden gebracht. “Zo beëindigen we de praktijk dat overheden of bedrijven gevaarlijke schaliegasboringen door kunnen drukken zonder aandacht voor het milieu of voor de zorgen van omwonenden.”

Algeheel verbod op schaliegas

GroenLinks ziet liever een algemeen verbod op de gevaarlijke schaliegasboringen, dus de dreiging dat de bestaande milieuregels genegeerd zouden mogen worden, was een doorn in het oog. De stemming is een eerste stap om die greiging ongedaan te maken. Ook andere Europese wetgeving moet nog worden aangepast aan de realiteit van schaliegas, aldus Eickhout: “Het moet duidelijk zijn dat de bedrijven die willen boren naar schaliegas ook aansprakelijk zijn voor alle schade en dat ze over de middelen beschikken om de potentiële risico's af te dekken. Dat is nu nog niet het geval.”

Het wordt steeds duidelijker dat boren naar schaliegas grote risico's voor het milieu en onze gezondheid heeft. Eickhout stelt dat die wetenschappelijk aangetoonde risico's niet genegeerd mogen worden.

Schaliegasboringen leiden daarnaast tot extra uitstoot van broeikasgassen die slecht zijn voor het klimaat. Werkgeversorganisatie VNO-NCW lobbyde voor het schrappen van het onderzoek naar de klimaatimpact of de gevolgen voor biodiversiteit in een milieueffectrapportage. Gelukkig was er geen meerderheid voor deze afzwakking van het voorstel: “Voordat een vergunning verleend wordt aan grote projecten dienen opdrachtgevers de gevolgen voor het milieu in kaart te brengen. Dat VNO-NCW het idee heeft opgevat dat de gevolgen voor het klimaat en onze biodiversiteit buiten schot kunnen blijven, toont maar weer aan waar hun belang ligt”, aldus Eickhout.