Hervorming Europees Landbouwbeleid faalt compleet

Source: B. (Bas) Eickhout i, published on Wednesday, September 25 2013, 12:08.
Hervorming Europees Landbouwbeleid faalt compleet
Bron: GroenLinks Europa

De uitkomst van de onderhandelingen over de hervorming van het Europees Landbouwbeleid is zeer teleurstellend. “In plaats van het landbouwbeleid grondig te hervormen blijven we met Europese subsidies de grootschalige en milieuvervuilende landbouw in stand houden”, constateert GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

Op dit moment gaat tachtig procent van de landbouwsubsidies naar twintig procent van de bedrijven. Het voorstel om een grens te stellen aan de subsidies voor boerenbedrijven is zo afgezwakt dat grootschaligheid blijft lonen. “Een gemiste kans voor Europa om grootschaligheid een halt toe te roepen, het meeste geld zal naar grootste bedrijven blijven gaan”, aldus Eickhout.

Van de plannen om het Europees landbouwbeleid te vergroenen is bar weinig overgebleven. Eickhout vond de eerder voorgestelde maatregelen om de directe steun aan boeren afhankelijk te maken van milieucriteria al te zwak, maar het onderhandelingsresultaat dat er nu ligt laat zelfs van die magere voorstellen weinig over. Het geld voor plattelandsontwikkeling mag nu zelfs overgeheveld worden naar de pot met directe betalingen voor boerenbedrijven. “De vergroening van het landbouwbeleid is een farce, de maatregelen die moeten zorgen voor een leefbaar platteland en een schoon milieu zijn stuk voor stuk uitgehold.”