33727 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 11 september 2013 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Van der Steur (VVD) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht te wijzigen teneinde het gebruik van mediation in het bestuursrecht te bevorderen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel zijn een nota van wijziging en twee amendementen ingediend.

3.

Documenten

(23 stuks)

2 11 september 2013, geleidende brief, nr. 1     KST337271
Geleidende brief - Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht)
 
2 11 september 2013, voorstel van wet, nr. 2     KST337272
Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht)
 
2 11 september 2013, memorie van toelichting, nr. 3     KST337273
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht)
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.