Biobrandstoffen: Laat auto's niet rijden op voedsel

Source: B. (Bas) Eickhout i, published on Friday, July 12 2013, 12:00.
Biobrandstoffen: Laat auto's niet rijden op voedsel
Bron: Blog Bas Eickhout

“Voedselgewassen horen niet thuis in auto's”, stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. “Veel van de biobrandstoffen die nu in de tank belanden, nemen arme mensen het brood uit de mond of leiden tot grootschalige kap van tropische regenwouden.” Eickhout onderhandelde namens de Groenen in het Europees Parlement. Hij is opgelucht dat de milieucommissie van het Europarlement instemde met het voorstel om het toenemende gebruik van voedselgewassen als brandstof aan banden te leggen.

De milieucommissie van het Europarlement besloot donderdag dat in 2020 maximaal vijfenhalf procent van de transportbrandstoffen afkomstig mag zijn van voedselgewassen. Dat betekent dat het huidige aandeel voedsel in de brandstofmix niet verder mag stijgen.

Stijgende voedselprijzen door biobrandstoffen

In Europa worden biobrandstoffen sinds een aantal jaar gestimuleerd. Volgens de wetgeving moet in 2020 tien procent van de energie in de transportsector 'duurzaam' zijn, voornamelijk door gebruik van biobrandstoffen. Biobrandstoffen krijgen daarom veel subsidie, in Europa ongeveer tien miljard euro per jaar. Wetenschappelijke studies wijzen echter uit dat het gebruik van biobrandstoffen kan leiden tot hogere voedselprijzen. Maisprijzen kunnen twintig procent stijgen en de prijzen voor plantaardige oliën kunnen tot wel veertig procent.

De onderzoeken geven ook aan dat biobrandstoffen soms zelfs slechter voor het klimaat zijn dan gewone brandstoffen. Eickhout stelde daarom voor dat de uitstoot van broeikasgassen van gesubsidieerde biobrandstoffen lager moet zijn dan die van conventionele brandstoffen. Deze voorstellen zijn in aangepaste vorm aangenomen door de milieucommissie.

Om de schadelijke uitstoot van vliegtuigen en schepen te verminderen zullen biobrandstoffen nodig blijven, maar die mogen op voorstel van Eickhout niet op land verbouwd worden. De afvalgassen van staal- en cementfabrieken kunnen ook omgezet worden in biobrandstof. Volgens een studie hebben Europese bedrijven de afgelopen vier jaar zes miljoen hectare land in Afrika overgenomen voor de productie van biobrandstoffen.

Eickhout: "Het is belangrijk dat we alleen nog maar innovatieve biobrandstoffen stimuleren die niet leiden tot meer honger in de wereld of tot ontbossing."

Meer informatie

Klik op de afbeelding voor een grotere versie.