GroenLinks verwelkomt Europees voorstel voor sanering probleembanken

Source: B. (Bas) Eickhout i, published on Wednesday, July 10 2013, 14:33.
GroenLinks verwelkomt Europees voorstel voor sanering probleembanken
Bron: Blog Bas Eickhout

Het ambitieuze voorstel van de Europese Commissie om Europese probleembanken beter te kunnen saneren, is een onmisbare pijler in de Europese bankenunie. Dat stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout in reactie op de plannen voor een Europees bankenresolutiemechanisme. De plannen die eurocommissaris Michel Barnier (Interne Markt) woensdag presenteerde omvatten een Europese resolutieraad, die de sanering of sluiting van probleembanken ter hand neemt en een Europees resolutiefonds, een door de banken zelf gevulde stroppenpot.

Volgens Eickhout is het Europees bankenresolutiemechanisme in twee opzichten essentieel.

  • In de eerste plaats verbreekt het de dodelijke omhelzing tussen kwetsbare banken en kwetsbare overheden. In de afgelopen jaren zijn landen als Ierland, Spanje en Cyprus daardoor aan de rand van de afgrond gebracht.
  • In de tweede plaats legt het de rekening voor toekomstige bankenreddingen bij de banken zelf. Zij vullen de stroppenpot.

Klemmend beroep op regeringen

Eickhout doet een klemmend beroep op de regeringen van de eurozone om het voorstel van de Europese Commissie niet te verwateren. “Als men in de hoofdsteden, met Berlijn voorop, terugkomt op de belofte van een echte bankenunie, is dat funest voor het vertrouwen in de euro en voor het herstel van de economie.”

Democratische controle door Europarlement

Volgens het voorstel neemt niet de resolutieraad, maar de Europese Commissie zelf het finale besluit om een bank te saneren of te sluiten. Dat is belangrijk voor de democratische controle, vindt Eickhout. Het Europees Parlement moet de Europese Commissie ter verantwoording kunnen roepen voor wijze waarop probleembanken worden aangepakt, want dat allerminst een technocratische exercitie.

“Nu de Commissie een steeds politiekere rol krijgt, moet het Europarlement zijn controlerende taak serieuzer gaan nemen”, stelt Eickhout. “Het politieke programma van de volgende Commissie en haar voorzitter, de opvolger van Barroso, dient ook inzet te worden van de Europese verkiezingen in 2014.”

Tegelijk met Barniers voorstel voor een bankenresolutiemechanisme maakte eurocommissaris Joaquín Almunia (Mededinging) een aanscherping van de richtsnoeren voor staatssteun aan banken bekend. Vanaf 1 augustus mag geen enkele bank meer gered worden met overheidsgeld zonder dat op z'n minst de aandeelhouders en de achtergestelde crediteuren van de bank worden aangeslagen.

Eickhout: “Stap voor stap komen de risico's van het bankieren te liggen waar ze horen te liggen: niet bij de belastingbetalers, maar bij de kapitaalverschaffers van banken.”