10-uurscriterium PGB van tafel

Source: M.J. (Martin) van Rijn i, published on Friday, July 5 2013, 19:03.

De voorgenomen 10-uursgrens in het persoongebondenbudget (pgb) gaat van tafel. Dat betekent dat 45.000 bestaande cliënten met minder dan tien uur begeleiding per week op 1 januari 2014 hun pgb behouden.

Door dit alternatief behouden deze mensen hun PGB en versterken we tegelijkertijd de houdbaarheid van de regeling. Eén van de onderdelen van dit alternatief is fraudebestrijding binnen het PGB.

Het zogenoemde 10-uurscriterium was een erfenis uit het vorige kabinet waar eigenlijk iedereen eigenlijk van af wilde, niet in de laatste plaats de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Bij het begrotingsakkoord was de regeling al een beetje verzacht, nu is deze dus definitief van tafel.

De directe aanleiding voor het afschaffen deze maatregel is het debat over de plannen voor de langdurige zorg, waarin veel partijen vroegen om alternatieven te zoeken voor de 10-uurs grens. Dit alternatief heb ik samen met PerSaldo, de belangenvereniging van mensen met een PGB, gevonden. Vandaag is dit plan door het kabinet.

Door het schrappen van de 10-uursgrens vallen de kosten voor het PGB in 2014 125 miljoen euro hoger uit. Dat wordt binnen de regeling als volgt opgevangen:

  • Pgb-tarieven worden in 2014 niet verhoogd ten opzichte van 2013.
  • De tarieven voor niet-professionele zorg voor nieuwe cliënten worden verlaagd.
  • Fraudebestrijding en tegengaan van oneigenlijk gebruik van het pgb.

Het tegengaan van fraude en oneigenlijk gebruik van het pgb bespaart de overheid in 2014 40 miljoen euro. Die besparing vloeit terug in de regeling. En dat is terecht, omdat het geld dan alsnog bij mensen terechtkomt waar het in eerste instantie voor bedoeld was.