Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD) - EU monitor

EU monitor
Sunday, October 25, 2020
calendar

Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD)

Dit fonds heeft als doel om, via partnerorganisaties, voedsel, kleding en andere essentiële goederen aan de minstbedeelden te verstrekken. Voor de periode 2014-2020 zit een bedrag van 3,8 miljard euro in het fonds. De EU heeft in de Europa 2020-strategie i toegezegd het aantal mensen dat in armoede leeft of door armoede dreigt te worden getroffen, met minstens twintig miljoen te laten afnemen. In 2014 hadden 43 miljoen Europeanen een gebrek aan voedsel en 80 miljoen leefden onder de armoedegrens.

Het fonds is gericht op alle lidstaten. De EU-bijdrage aan het programma is vastgesteld op 85 procent van de kosten van de hulp of 95 procent bij de lidstaten die het hardst zijn getroffen door de crisis. Het overgebleven percentage wordt door de lidstaten zelf betaald. Eerder stelde de Europese Commissie 85 procent als een maximum voor.

De doelstelling van het fonds, dat in het verleden is opgezet om voedseloverschotten onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid i ten goede te laten komen aan arme mensen, is enerzijds voedseldistributie en eerste levensbehoeften, anderzijds maatregelen tegen sociale uitsluiting.

1.

Meer informatie