Stientje van Veldhoven tijdens bezoek aan Lansingerland kritisch over A13/A16

Source: S. (Stientje) van Veldhoven-van der Meer i, published on Friday, May 17 2013.

Op 19 april 2013 heeft Stientje van Veldhoven samen met een delegatie van D66 Lansingerland een bezoek gebracht aan de locatie waar de nieuwe snelwegverbinding A13/A16 is gepland. D66 zet grote vraagtekens bij de A13/A16. De lokale fractie is niet overtuigd van nut en noodzaak van de A13/A16 als oplossing voor de bereikbaarheidsproblemen en wil niet dat de leefbaarheid in de gemeente door de weg wordt aangetast. Ook de Tweede Kamerfractie van D66 staat kritisch tegenover de A13/A16 omdat het rendement van de weg onduidelijk is. Bovendien lijkt er een gunstig alternatief voor de weg te zijn, namelijk de Portway-variant.

 
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Stientje van Veldhoven

In het debat over infrastructuur dat op 8 april in de Tweede Kamer plaatsvond, liet Stientje van Veldhoven zich kritisch uit over de plannen van verkeersminister Schultz voor de aanleg van de A13/A16. Ze wilde van de minister weten wat iedere euro die geïnvesteerd wordt in asfalt nu eigenlijk oplevert. Voor de A13/A16 blijft dit onduidelijk, omdat voor de weg geen doorrekening met actuele cijfers is gemaakt. Samen met haar CU-collega Dik-Faber diende Van Veldhoven een motie in om Portway, het alternatief voor de A13/A16, serieus mee te nemen in het verdere proces. Van Veldhoven: “Portway lijkt de fileknelpunten en leefbaarheidsproblemen beter op te lossen dan de A13/A16. Bovendien is Portway te faseren door eerst via quick-wins de situatie op de A20 te verbeteren door gebruik te maken van een spitsstrook”.

 
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Stientje van Veldhoven

Ook de gemeenteraadsfractie van D66 in Lansingerland ziet in Portway een betere oplossing dan in de A13/A16. Raadslid Michiel Muis: “D66 Lansingerland heeft steeds op het standpunt gestaan dat alleen meer asfalt zoals de A13/A16 geen duurzame oplossing is voor de fileproblemen. Op de A13/A16 gaat tol geheven worden, terwijl de A13 en de A20 gratis blijven, dus het effect op de files zal zeer beperkt zijn. 'Portway 2012' lijkt op een aantal punten beter en realistischer dan de dure A13/A16. Bovendien heeft de gemeente Lansingerland aan de A13/A16 nog een fors aantal extra voorwaarden heeft gesteld, waarvan het de vraag is of die allemaal overeind zullen blijven.” Tijdens het bezoek aan het tracé van de A13/A16 hebben de lokale D66’ers met Van Veldhoven besproken waar nog kansen liggen om minister Schultz van de plannen voor de A13/A16 af te laten stappen.