Regeerakkoord 1994

Source: Parlement.com.

Het regeerakkoord 'Keuzes voor de toekomst' omvat de afspraken gemaakt tussen regeringspartijen PvdA i, VVD i en D66 i, en vormde de basis voor het kabinet-Kok I i. Het regeerakkoord telde 43 pagina's. Centraal stonden bezuinigen en hervormingen van de sociale voorzieningen.

Dit waren een aantal van de belangrijkste beleidspunten uit het regeerakkoord:

1.

Sociaal-economisch

 • Korten van de salarissen van ambtenaren.
 • Verder privatiseren van de Ziektewet, o.a. door meer nadruk op premies.
 • Versoepelen reguleringen en meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt.
 • Verkleinen van het begrotingstekort.
 • Voorbereidingen treffen voor investeringen in luchthaven Lelystad.

2.

Onderwijs

 • Hervorming studiefinanciering, met meer nadruk op leningen en verantwoordelijkheid van studenten zelf.

3.

Sociaal-cultureel

 • Invoering van een wet voor jonggehandicapten.
 • Ruimte bieden voor commerciële zenders, de tijdsduur van de voorziene concessie voor de publieke omroeporganisaties wordt beperkt tot vijf jaar.

4.

Veiligheid, defensie en buitenlandse zaken

 • Tot stand brengen van een grotere Europese Unie, met een focus op verdergaande samenwerking op het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheids terrein, evenals vergroting van het democratisch gehalte van de Europese Unie.
 • Immigratie op een Europees niveau regelen via een afgestemd asielbeleid.
 • Uitgaven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking baseren op BBP i.p.v. NNI.

5.

Klimaat en milieu

 • Inzetten op een Europese milieuheffing.

6.

Bestuurlijke vernieuwing

 • Invoering correctief wetgevingsreferendum op nationaal en decentraal niveau.
 • Ministeriele departementen moeten zich meer gaan focussen op kerntaken en moeten kleiner worden.
 • Inzetten op decentralisering van bestuur waar mogelijk.

7.

Letterlijke tekst (PDF)

 

Meer over