Hervormingen in de zorg

Source: M.J. (Martin) van Rijn i, published on Wednesday, April 24 2013, 15:02.

Minister Schippers en ik hebben vandaag afspraken gemaakt met werkgevers en werknemers in de zorg. Kern van de afspraken is dat een combinatie is gevonden van een verantwoorde uitwerking van het regeerakkoord, een verantwoorde loonontwikkeling en maatregelen gericht op werkgelegenheid en kwaliteit van arbeid. Daarmee is een verschuiving van 1,1 miljard euro gemoeid binnen het budget voor zorg.

Met werkgevers en werknemers is ten eerste afgesproken dat meer dan de helft van het budget voor huishoudelijke hulp beschikbaar blijft, waarmee de effecten op de werkgelegenheid substantieel worden verzacht ten opzichte van het regeerakkoord. Ook is afgesproken om de maatregel om mensen langer thuis te laten wonen te verzachten. Verder zal de dagbesteding en persoonlijke verzorging in 2014 behouden blijven conform de motie Samson / Zijlstra. Tot slot zijn maatregelen genomen om de positie van werknemers te versterken.

In het regeerakkoord zijn hervormingen in de langdurige zorg aangekondigd. Deze hervormingen hebben gevolgen voor iedereen, ook voor werknemers en werkgevers in de zorg. Daarom vind ik het belangrijk dat er nu afspraken met hen zijn gemaakt over een verantwoorde uitvoering van de hervorming in de langdurige zorg.

Door deze hervormingen willen we ervoor zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, dat de zorg nu en in de toekomst houdbaar is en dat de betrokkenheid van mensen bij elkaar wordt vergroot door ook meer voor elkaar te zorgen.

Ik wil tot slot mijn waardering uitspreken aan werknemers en werkgevers die beiden hun verantwoordelijkheid hebben genomen aan een verantwoorde invulling van de hervormingen in het regeerakkoord en een verzachting van de maatregelen voor werknemers en cliënten. Helaas heeft de Abvakabo FNV afgezien van deelname aan deze afspraken.