"Kosten Koper" gepresenteerd!

Source: K. (Kees) Verhoeven i, published on Monday, April 15 2013, 1:25.

Op 10 april 2013 heeft de Tijdelijke Commissie Huizenprijzen van de Tweede Kamer (TCH) haar onderzoeksrapport "Kosten Koper" gepresenteerd. En tevens de bijhorende website gelanceerd: www.huizenprijzen.tweedekamer.nl.

 
"Kosten Koper" gepresenteerd!
Bron: Blog Kees Verhoeven

Een jaar en vijf dagen na de installatie op 5 april 2012 -onderbroken door verkiezingen en kabinetsformatie- zit het werk van de commissie erop! In de commissie zaten de Kamerleden Betty de Boer (VVD), Ed Groot (PvdA), Raymond Knops (CDA) en Kees Verhoeven (D66, voorzitter). De opdracht van de commissie was om terug te kijken en een antwoord te geven op de centrale onderzoeksvraag: "Hoe komen de kosten en prijzen van huizen op de Nederlandse woningmarkt tot stand?"

Conclusies in het kort

Gezien de complexiteit van de materie en de vele betrokken partijen kent het antwoord vele dimensies maar in de kern is het als volgt: Vooral omdat mensen vanaf de jaren '90 steeds meer konden en dus gingen lenen, stegen de huizenprijs fors. Tussen 1995 en 2002 zelfs met 100% (een verdubbeling!). Maar de consument kreeg niet evenredig meer huis voor zijn geld. Want terwijl de vraag dus enorm toenam, bleef de woningbouwproductie juist achter en liep deze zelfs terug. In internationaal opzicht een unieke situatie. Dit kwam omdat het Rijk centraal stuurde op schaarste (Vinex-beleid) maar de productie zelf regionaal neerlegde. Gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars staken vervolgens de koppen bijeen en verdeelden de opbrengst via de grondprijs. De consument stond aan de zijlijn en niemand greep in om de huizenzeepbel te stoppen. Tot de crisis in 2008 uitbrak.

Rapport, site, beeld & geluid

Wie alle andere conclusies en ook onze aanbevelingen wil lezen, zie hier het volledige onderzoeksrapport. Voor een snel overzicht is de website geschikt. En wie meer wil horen of zien over het onderzoek en de uitkomsten, kan nog de volgende audio en video bekijken:

Presentatie en aanbieding rapport aan Tweede Kamervoorzitter;

Gesprek, Dit Is De Dag, Radio1;

Nieuwsbericht en video, nu.nl;

Berichtgeving en beeldverslag, NOS Journaal;

Gesprek, Nieuwsuur, Nederland2;

Uitleg in 6 minuten (video), D66-site;

"The making of" (video), Tweede Kamer.