Liliane fonds actie 'Wij trekken aan de bel'

Source: A.M.C. (Angelien) Eijsink i, published on Monday, March 4 2013.
Liliane fonds actie 'Wij trekken aan de bel'
Bron: Blog Angelien Eijsink

Op donderdag 14 maart half negen zal Angelien Eijsink aanwezig zijn op de Prins Willem Alexanderschool in Den Haag. Hiermee ondersteunt zij de actie ‘Wij trekken aan de bel’ van het Liliane Fonds. Tijdens de actie zullen de kinderen en leraren zoveel mogelijk kabaal veroorzaken om aandacht te vragen voor kinderen in ontwikkelingslanden die door een handicap niet naar school kunnen.

Angelien Eijsink draagt het Liliane Fonds een warm hart toe. Het Liliane Fonds biedt rechtstreekse, kleinschalige en persoonsgerichte hulp aan kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Dit is hard nodig aangezien 90% van de kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden geen onderwijs volgen, en dat terwijl ieder kind er recht op heeft. Aan de actie ‘Wij trekken aan de bel’ deden in 2012 in totaal 170 scholen - ruim 40.000 kinderen - mee aan. Nu hebben zich al meer dan 300 basisscholen aangemeld.

Prins Willem Alexanderschool

Laakweg 199

‘Trek aan de bel’-moment: 8.30 uur