33512 NL - wetsvoorstel
Strafbaarstelling van illegaal verblijf van vreemdelingen in Nederland

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 14 januari 2013 ingediend door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Teeven i.

 
Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is illegaal verblijf van vreemdelingen in Nederland strafbaar te stellen en daartoe de Vreemdelingenwet 2000 te wijzigen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de strafbaarstelling van illegaal verblijf van vreemdelingen in Nederland

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel zijn twee amendementen ingediend.

3.

Documenten

(28 stuks)

2 14 januari 2013, koninklijke boodschap, nr. 1     KST335121
Koninklijke boodschap
 
2 14 januari 2013, voorstel van wet, nr. 2     KST335122
Voorstel van wet
 
2 14 januari 2013, memorie van toelichting, nr. 3     KST335123
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.