D66 krijgt loon naar werken - EU monitor

EU monitor
Sunday, October 25, 2020
calendar

D66 krijgt loon naar werken

Source: K. (Kees) Verhoeven i, published on Monday, December 24 2012, 1:22.

De laatste weken voor het kerstreces van de Tweede Kamer zijn altijd hectisch. Alles moet af voor de slotvergaderdag, die ditmaal op donderdag 20 december viel. Dit jaar was de agenda extra vol omdat pas na de kabinetsformatie -eind oktober- begonnen kon worden met het behandelen van de begrotingen van alle ministeries (op een na, de begroting EZ wordt januari 2013 besproken).

Na weken proppen was de laatste in rij de begroting Wonen van minister Blok en dat debat eindigde op die dwaze donderdag zelf, vlak voor middernacht. Daarna moest er nog over honderden moties gestemd worden. Daarom kon de voorzitter de vergadering pas rond vrijdagochtend 03.00 uur sluiten. Een beetje nachtbraken hoort er nu eenmaal bij. En de moeite was niet voor niets. Want D66 haalde een paar mooie punten binnen.

Filmtop en muziek als topsector

Zo stemde de Kamer voor twee moties van collega Vera Bergkamp die opriepen tot een nationale filmtop (als opmaat voor een tax shelter?) en tot het opnemen van muziek in de economische topsector creatieve industrie. Goed nieuws, want onze film- en muziekindustrie zijn van wereldklasse en vormen dus ook een internationaal exportproduct dat groeikansen biedt. Ook in die zin was de motie van PvdA en VVD die het Metropole Orkest alsnog redding bracht, erg positief.

Scherpe keuzes voor de Publieke Omroep

De Kamer stemde ook (nipt, want PvdA, CDA en SP waren tegen) voor de D66-motie die de regering verzoekt om de kerntaken van de publieke omroep duidelijk af te bakenen en zo aan te zetten tot scherpe keuzes. Dat is hard nodig, want de 300 miljoen bezuiniging van Rutte I en II samen hakken erin bij de omroepverenigingen en in het bijzonder bij de regionale omroepen, de levensbeschouwelijke omroepen (van IKON tot HUMAN) en het Mediafonds (voor drama, documentaires en kinderprogramma's).

Terwijl bijna niemand het heeft over (commercieel getinte) programma's als Boer zoekt vrouw, Het mooiste meisje van de klas of Champions League voetbal. Of over de vele online activiteiten van de publieke omroep die verder gaan dan het multimediaal maken van de kerntaak en dus overlappen met private aanbieders die het zonder subsidie moeten doen.

Geen downloadverbod, betere cookiewet

Ook voor internetters was er goed nieuws. Niet alleen schreef minister Kamp dat hij het D66-voorstel voor een soepelere cookiewet gaat uitvoeren, ook stemde een ruime meerderheid in de Tweede Kamer (alleen VVD, CDA en de SGP niet) tegen een downloadverbod. Zodat staatssecretaris Teeven nu echt iets anders moet verzinnen om het auteursrecht te moderniseren. Misschien moet hij eens met Europarlementariër Marietje Schaake praten. Zij rondde dit jaar haar EU-rapport voor internetvrijheid af.

Zondagswet uit 1815 verdwijnt

Tot slot was er ook een Kamermeerderheid voor het intrekken van de Zondagswet uit 1815. Deze wet verbiedt niet-religieuze evenementen op zondag voor 13 uur. Omdat D66 vindt dat de zondag van iedereen is (en overlast langs andere wegen kan worden voorkomen), verzochten we minister Plasterk van Binnenlandse Zaken om deze wet in te trekken. En dat gaat nu gebeuren. Het is ook weer een overbodige regel minder.

Tot in 2013

Zo eindigde het politiek zo dynamische jaar met loon naar werken. Bij Casa Luna met Klaas Drupsteen blikte ik er afgelopen vrijdag op terug. Maar om in stijl van 2012 te blijven zeg ik: En nu vooruit! Want in januari gaan we er weer vol goede moed tegenaan. Een goede Kerst, een mooi uiteinde en we spreken elkaar in 2013.