Kabinet moet huurplannen herzien - EU monitor

EU monitor
Sunday, October 25, 2020
calendar

Kabinet moet huurplannen herzien

Source: K. (Kees) Verhoeven i, published on Friday, November 30 2012, 1:46.

Inmiddels is duidelijk dat de inkomensafhankelijke zorgpremie niet het enige hoofdpijndossier is dat tijdens de kwartetformatie geboren werd. Ook de verhuurdersheffing is het kabinet een blok aan het been.

Giftige cocktail

Met die heffing wil minister Blok (Wonen) vanaf 2017 jaarlijks 2 miljard euro van de woningcorporaties afromen. Dit zouden ze dan kunnen betalen uit inkomsten uit de hogere huren die het kabinet invoert om het scheefwonen tegen te gaan.

Op zich goede gedachten maar er is een even grote als knullige denkfout gemaakt. In plaats van het oude huurpuntensysteem wil het kabinet voortaan (4.5% van) de WOZ-waarde hanteren om de maximale huurprijs vast te stellen.

D66 is voorstander van marktconforme huren maar in tijden van dalende huizenprijzen betekent dit stagnerende -in krimpgebieden en oude stadswijken zelfs dalende- huurniveaus. Dit terwijl de huizenprijzen sinds eind jaren negentig bijna verdubbelden maar de huren met weinig meer dan de inflatie mochten stijgen.

Het resultaat is dat corporaties hun inkomsten zien opdrogen terwijl ze veel meer moeten betalen. Een giftige cocktail die zorgt dat veel corporaties geen huizen meer bouwen. Zo blijkt: in een paar weken werden in het hele land al tientallen projecten geschrapt, goed voor duizenden nieuwbouwhuizen. Dat is niet alleen slecht voor de huurders en lange wachtlijsten. Het is ook slecht voor de bouwsector en dus de werkgelegenheid en de economische groei.

Stapels rapporten

Hoewel minister Blok stug verwees naar de optimistische doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB), stapelden de verontrustende rapporten en berekeningen uit de woonsector zich snel op. En ook coalitiepartner PvdA werd nerveus. Logisch ook. Waar woordvoerder Monasch zich tijdens Rutte I nog profileerde als een veredelde 'mister Woningcorporatie', tekent hij nu voor een onhandige aanpak die corporaties, huurders en bouwers in serieuze problemen brengt.

Je kunt op je vingers natellen dat de plannen het in hun huidige vorm niet gaan halen. Ook omdat er geen oppositiepartij voor te porren is. D66 stelde daarom voor de hoogte van de verhuurdersheffing te koppelen aan de maximaal mogelijke huuropbrengsten in de praktijk.

Tijdens het kamerdebat kwam er wel wat beweging in de zaak. Maar hoewel het probleem acuut is, beweegt Blok langzaam en wil hij eerst alle uiteenlopende berekeningen vergelijken. Intussen beweegt kamerlid Monasch zelfs de verkeerde kant op. Hij begon ineens over lagere huren in specifieke situaties. Het klinkt inderdaad sociaal en sympathiek maar bij het ophoesten van de 2 miljard heffing zal het allemaal weinig helpen. Integendeel.

Wordt vervolgd. En wel over twee weken bij de begrotingsbehandeling.