Tweede Kamercommissies en hun voorzitters

Source: Parlement.com.

Na het aantreden van een nieuwe Tweede Kamer i worden nieuwe voorzitters en ondervoorzitters van de vaste Tweede Kamercommissies i gekozen. Dat gebeurt overigens pas na de formatie van een nieuw kabinet. Daarbij speelt de grootte van fracties een belangrijke rol.

1.

Voorzitterschappen

Aan het voorzitterschap van commissies wordt al lang politiek gewicht toegekend. De katholieke voorman Nolens i was bijvoorbeeld voorzitter van de commissie van voorbereiding voor de Invaliditeitswet en KVP-fractievoorzitter Romme i zat de commissie voor die zich rond 1960 bezighield met de Algemene Kinderbijslagwet.

Lange tijd waren er ook fractievoorzitters i onder de voorzitters van de vaste commissies. Zo was Oud i voorzitter van de vaste commissie voor Justitie, Tilanus i voorzitter van de Onderwijscommissie en Schmelzer i voorzitter van de vaste commissie van Buitenlandse Zaken. Sinds de jaren zeventig kwam dat niet meer voor.

Bij de verdeling van de voorzitterschappen werd en wordt rekening gehouden met de sterkte van fracties in de Tweede Kamer. Bij bijzondere commissies speelde deskundigheid of betrokkenheid overigens soms eveneens een zekere rol. Zo was CDA'er René van der Linden i voorzitter van de bijzondere commissie die zich bezighield met de Perspectievennota Zuid-Limburg en zat in de jaren 1960 de PvdA'er Jan Lamberts i (tevens arts) de bijzondere commissie voor die wetgeving behandelde over het gebruik van antibiotica en hormoonpreparaten.

Voor alle commissievoorzitters geldt dat zij vaak naar buiten toe optreden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het in ontvangst nemen van petities of bij werkbezoeken en hoorzittingen. Over het algemeen wordt aan het voorzitterschap van de commissie voor Buitenlandse Zaken veel gewicht toegekend. Desondanks 'gunde' de PvdA in 2001-2002 het voorzitterschap van die commissie aan de afgetreden fractievoorzitter van het CDA Jaap de Hoop Scheffer i en maakte een CDA'er in 2006 plaats voor Jozias van Aartsen i.

2.

Huidige commissievoorzitters

 

Meer over