Geleidende brief - Voorstel van wet van het lid Driessen tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 33369 - Initiatiefvoorstel Verruiming van de vrijheid van meningsuiting i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van het lid Driessen tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting; Geleidende brief; Geleidende brief
Document date 27-09-2012
Publication date 18-09-2012
Nummer KST186198
Reference 33369, nr. 1
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2011-2012

33 369

Voorstel van wet van het lid Driessen tot wijziging van het

Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting

Nr. 1 herdruk*)

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 17 september 2012

Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting.

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Driessen

*) i.v.m. het publiceren van de volledige titel


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.