Stem D66 nummer 12!

Source: W. (Wassila) Hachchi i, published on Tuesday, September 11 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Wassila Hachchi

Morgen is het zo ver, verkiezingen. Ik hoop op je steun voor D66. Het is immers de hoogste tijd om Nederland weer vooruit te brengen. Dat vraagt om een stabiel en ambitieus middenkabinet dat de begroting op orde brengt, dat wel durft te her...

vormen op de arbeidsmarkt en de woningmarkt, dat fors investeert in onderwijs en duurzaamheid en dat de zorg toegankelijk en betaalbaar houdt. En dat natuurlijk vol inzet op een goede toekomst van Nederland binnen Europa en op individuele vrijheden.

Daarvoor is een sterk D66 onmisbaar. Dus om zowel inhoudelijke als om strategische redenen is een stem op D66 de beste keuze!

Stem D66 nummer 12 op 12 september 2012.

http://www.facebook.com/wassilad66