Indiening van EU-burgerinitiatief niet altijd even gemakkelijk - EU monitor

EU monitor
Sunday, August 9, 2020
calendar

Indiening van EU-burgerinitiatief niet altijd even gemakkelijk

Friday, July 27 2012, 10:09

DEN HAAG (PDC i) - De invoering van het Europees burgerinitiatief i (EBI) in mei 2012 heeft inmiddels de eerste klacht binnen. Het EBI heeft tot doel de democratie in de Europese Unie i te versterken door burgers, organisaties of bedrijven rechtstreeks bij het wetgevingsproces te betrekken. Volgens Julie Middelkoop, medewerker van de World Society for the Protection of Animals (WSPA), blijkt dit burgerinitiatief onmogelijk te verwezenlijken door bureaucratische belemmeringen.

Dit schrijft zij gisteren in NRC Handelsblad. Volgens Middelkoop wordt het EBI voor iedereen zo moeilijk mogelijk gemaakt door allerlei problemen die de burger bij het ondersteunen van een initiatief tegenkomt. Dit varieert van problemen over niet-functionerende softwaresystemen tot aan ingewikkelde bepalingen over databescherming van steunbetuigers aan het initiatief.

Enige nuance is echter wel op zijn plaats. Initiatiefnemers zijn niet verplicht de gratis software van de EU te gebruiken. Bovendien worden de problemen erkend en wordt er gewerkt aan een beter systeem. Ook worden de bepalingen over databescherming benoemd op de website van het EBI. De EU vindt het namelijk erg belangrijk dat de organisaties daar vertrouwelijk en voorzichtig mee omgaan. Vooralsnog lijkt het niet voor alle lopende burgerinitiatieven een probleem.

Op dit moment valt daarom nog lastig te bepalen of het werkelijk onmogelijk is om een EBI op te starten. Er zijn sinds de invoering in mei nu acht lopende initiatieven, en is er slechts één ingetrokken initiatief, namelijk het initiatief waar mevrouw Van Middelkoop over schrijft. 

Bron: NRC Handelsblad