Nederland moet nek uitsteken voor stevig wapenhandelsverdrag

Source: A. (Arjan) El Fassed i, published on Wednesday, July 25 2012, 12:06.

GroenLinks wil dat Nederland zich binnen de Verenigde Naties (VN) inzet voor een goed verdrag over wapenhandel. Het conceptverdrag, waarover in New York tot vrijdag wordt onderhandeld toont zoveel mazen dat controle over wapenhandel zo lek blijft als een mandje, zegt GroenLinks-Tweede Kamerlid Arjan El Fassed. Er vallen nog veel teveel typen wapens buiten het verdrag en er is niks geregeld over de handel in traangas, kogels en ander munitie.

El Fassed: “We zien overal de gevolgen van ongecontroleerde wapenhandel. Ik wil een kogelvrij verdrag. In landen als Syrie, Bahrein en Egypte zijn tanks, pantservoertuigen, traangas en munitie ingezet om de roep om vrijheid tot zwijgen te brengen.”

De tekst die vrijdag uit de printer in het VN-gebouw komt, moet robuust zijn. Een wapenhandelsverdrag dat geen verandering teweeg brengt en de ongebreidelde handel in wapens niet onder controle brengt heeft weinig zin. De Kamer stuurde Nederland met een veel strengere opdracht op pad. El Fassed kreeg een motie aangenomen waarin Nederland gevraagd wordt traangas, munitie, kogels en censuurtechnologie op te laten nemen in het verdrag.

El Fassed: “Er is weinig tijd om de tekst van het verdrag aan te scherpen. De Nederlandse delegatie moet nu een helder standpunt laten horen. Liever geen verdrag dan een zwak verdrag.”

De onderhandelingen vinden plaats op basis van consensus. Volgens El Fassed is het belangrijk dat aan het eind van deze week een stevig verdrag ligt dat voor stemming voorgedragen kan worden aan de Algemene Vergadering van de VN.