Zorgen over werkdruk na twee jaar kleiner kabinet

Monday, July 9 2012, 13:28

DEN HAAG (PDC i) - Hans Hillen i en Henk Bleker i hebben afgelopen zaterdag hun zorgen geuit over het kleinere aantal bewindslieden. Het kabinet-Rutte telt slechts twaalf ministers en acht staatssecretarissen, daar waar in het verleden een ploeg van dertig bewindslieden gebruikelijk was. Nederland heeft (zeker relatief gezien) het kleinste kabinet van de EU.

Volgens Hillen is het combineren van langdurige Kamervergaderingen, het afleggen van werkbezoeken en het voorbereiden van nieuw beleid niet goed te doen. Bleker denkt dat een aparte bewindspersoon voor buitenlandse handel onmisbaar is, vanwege de vele handelsmissies. Als verantwoordelijke voor zowel landbouw als handel, kwam hij aan die missies onvoldoende toe.

Een kleiner aantal bewindslieden was vooral een wens van de VVD. Het is echter niet duidelijk of de VVD-bewindslieden eveneens problemen hebben met de toegenomen werkdruk.

Parlementair historicus Bert van den Braak i (PDC) vindt dat er alle reden is om het functioneren van zo'n kleine ploeg bewindslieden te evalueren. Daar waar er minder bewindslieden zijn, neemt vooral de macht van ambtenaren toe.

bron: de Volkskrant, 7 juli 2012