Minister Maxime Verhagen: Nederlandse economie profiteert van Europees octrooi

Source: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELenI) i, published on Friday, June 29 2012.

´De Nederlandse economie kan flink profiteren van één Europees octrooi. Innovatieve bedrijven krijgen hierdoor minder kosten. Dat verbetert onze concurrentiepositie en levert inkomsten en banen op.´

Europees octrooi Nederlands initiatief

Dat zegt minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in een reactie op het besluit van de Europese Raad in Brussel. In 2010 nam hij namens Nederland het initiatief om de zich al 30 jaar voortslepende onderhandelingen over één Europees octrooi nieuw leven in te blazen. Het Europese octrooisysteem is versnipperd. Een octrooi in de EU is nu tien keer zo duur als in de VS en Japan omdat ze in elk land opnieuw moesten worden aangevraagd en vertaald. Hieraan komt nu een einde.

Europees octrooigerecht in Parijs

Nederland kwam eerder met 25 EU-landen een principeakkoord oveereen over de invoering van het octrooi. Octrooigeschillen worden voortaan niet meer behandeld door verschillende nationale rechters. Er komt één Europees octrooigerecht in Parijs, met nevenvestigingen voor bepaalde technologiegebieden in München en Londen. Hierdoor zijn vernieuwende ondernemers minder tijd en geld om zich tegen inbreuk op hun octrooien te verdedigen.

Impuls voor innovatie en groei

´Binnen de Europese Unie zijn wij een van de landen met het grootste aantal octrooiaanvragen,´zegt minister Verhagen. ´Door het Europese octrooi dalen de kosten juist voor onze bedrijven en krijgen innovatie en groei een nieuwe impuls.´ Engels, Frans en Duits worden de officiële talen voor het Europese octrooi. Een octrooi of patent is een door de overheid verleend recht voor het maken, verkopen of beheren van een uitvinding.