Stembus in Kunduz, mede mogelijk gemaakt door D66!

Source: W. (Wassila) Hachchi i, published on Wednesday, June 13 2012.

Nederlandse politietrainers en militairen in Kunduz kunnen op 12 september stemmen op een stembureau op hun basis. Dat bevestigt het ministerie van Defensie na een oproep van D66. Hiermee wordt het voor de ongeveer 500 Nederlanders in Kunduz makkelijker om na de zomer hun stem uit te brengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Onze mannen en vrouwen in Kunduz doen belangrijk werk. Een stembus daar maakt het voor hen niet alleen gemakkelijker om hun stem uit te brengen, het is ook een mooi signaal richting de lokale bevolking die - met hulp van de Nederlanders - werkt aan de opbouw van een democratische rechtstaat.

Nederlanders op missie

Nederlanders op missie in Kunduz konden al wel stemmen, maar dat moest op omslachtige wijze gebeuren per post of via het machtigen van iemand anders. Op aandringen van D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold beloofde toenmalig minister Van Middelkoop (Defensie, CU) in 2009 om een stembus te plaatsen in Kamp Holland, Uruzgan. Later meldde de minister dat het wettelijk niet mogelijk was om een stembus in Uruzgan neer te zetten, en kwam hij zijn belofte niet na. Veel andere landen boden hun landgenoten op missie al langer de mogelijkheid hun stemrecht op locatie uit te oefenen.

Kunduz eerste missie met stembureau?

D66 diende daarop een voorstel in om de wet aan te passen. De gehele Tweede Kamer, met uitzondering van de PVV, steunde de motie van D66 daartoe. In de Kieswet staat sindsdien: Onze Minister van Defensie kan in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een of meer militaire missies buiten het Koninkrijk aanwijzen ten behoeve waarvan aldaar een briefstembureau wordt ingesteld. De wet is nu aangepast. Niets staat het plaatsen van een stembus in het kamp van de Nederlanders in Kunduz meer in de weg. Ik ben blij dat het kabinet de Kunduzmissie aangewezen heeft als de eerste Nederlandse missie waarbij stemmen terplaatse mogelijk wordt.