Drs. F.P. (Frank) Wassenberg

foto Drs. F.P. (Frank) Wassenberg
Source: Parlement.com.

Frank Wassenberg (1966) is sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdD i (Partij voor de Dieren). Eerder verving hij van 17 november 2015 tot 18 oktober 2016 Esther Ouwehand i als Kamerlid. De heer Wassenberg was medewerker van de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren. In 2007-2011 en 2015-2019 was hij Statenlid in Limburg. Hij is onder meer woordvoerder water, justitie en veiligheid, Koninkrijksrelaties en leenstelsel en voor een aantal dierenwelzijnsdossiers. De heer Wassenberg is lid van het Presidium i.

PvdD
in de periode 2015-heden: lid Tweede Kamer

1.

First names

Frank Peter (Frank)

2.

Personal data

Place and date of birth
Heer (Lb.), 2 May 1966

3.

Party/Movement

Party/Parties
Partij voor de Dieren

4.

Main functions and occupations

  • lid Provinciale Staten van Limburg, from 15 March 2007 until 10 March 2011
  • lid Provinciale Staten van Limburg, from 26 March 2015 until 28 March 2019
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 November 2015 until 18 October 2016
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017

temporary replacement MP
  • Verving op grond van artikel X10 van de Kieswet van 17 november 2015 tot 18 oktober 2016 Esther Ouwehand als Tweede Kamerlid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Derived functions
lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 14 April 2021

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
  • Hield zich in de periode 2017-2021 bezig met wonen, energietransitie en gaswinning in Groningen
  • Werd in 2019 medeverdediger van een door Linda Voortman (GL) en Attje Kuiken (PvdA) ingediend initiatiefwetsvoorstel over het in de Vreemdelingenwet verankeren van het belang van het kind (34.541)

9.

Miscellaneous

algemeen
  • Was op 13 september 2016 als enige afwezig bij de stemming over het initiatiefwetsvoorstel-Dijkstra over donorregistratie. Hij was vertraagd door eerdere afspraken. Het ontbreken van zijn tegenstem zorgde ervoor dat het voorstel met één stem verschil werd aangenomen.
 

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.