Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd

Source: J.C. (Jan Kees) de Jager i, published on Friday, May 25 2012.

De afgelopen weken waren turbulent en niet altijd even makkelijk. In politiek roerige tijden hebben de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie de handen ineen geslagen en in recordtempo een begrotingsakkoord voor 2013 gesloten. Na het klappen van de besprekingen in het Catshuis was één ding duidelijk: niets doen, was geen optie. En snelheid was geboden. Ik heb bij nacht en ontij de fractiekamers in de Tweede Kamer leren kennen, maar met resultaat. Vandaag hebben we het akkoord besproken in de ministerraad en samen met de Voorjaarsnota naar de Tweede Kamer gestuurd. Wat belangrijk is: we zetten hiermee koers richting gezonde overheidsfinanciën en versterken de economie. Tegen iedereen, jong en oud, maar ook de financiële markten kan ik zeggen: we hebben onze verantwoordelijkheid genomen. We schuiven de rekening niet door naar de toekomst en 2013 is geen verloren jaar.

In de tweede helft van 2011 viel de Nederlandse economie terug in een recessie. De groeiverwachting voor 2012 werd hierdoor fors bijgesteld. Ook op de begroting waren er een paar grote tegenvallers. Door de economische krimp moesten we meer uitgeven aan werkloosheidsuitkeringen dan we hadden begroot en ook de kosten voor de gezondheidszorg waren flink hoger dan geraamd. De tegenvallende economische groei had ook gevolgen voor de belastinginkomsten. Die kwamen een stuk lager uit. Desondanks is het gelukt om de begroting van 2012 niet te overschrijden. We verwachten voor dit jaar een EMU-tekort van 4,2 procent en een schuld van 69,7 procent. Nog steeds geen cijfers om trots op te zijn. De noodzaak om ook voor latere jaren in te grijpen, is groot. Zonder aanvullende maatregelen lopen onze schuld en ons tekort verder op. Met alle gevolgen van dien. Vandaar dat een aanvullend pakket maatregelen voor 2013 noodzakelijk is.

Door constructief samenwerken met de vijf partijen in het parlement, presenteren we nu een pakket maatregelen dat het tekort in 2013 terugdringt naar 3 procent. Dit is van belang voor een financieel gezonde toekomst van Nederland en het betaalbaar houden van onze voorzieningen. We schuiven geen lasten door en Nederland behoudt haar sterke reputatie op de financiële markten. Het akkoord verbetert de Nederlandse economie blijvend. Het bevat een afgewogen pakket van hervormingen en bezuinigingen. Hervormingen die de economie versterken, en bezuinigingen en lastenmaatregelen die nodig zijn om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen. Het begrotingsakkoord voor 2013 is ingrijpend en iedereen in Nederland zal er wat van merken. Zoals ik al vaak heb gezegd: gezonde overheidsfinanciën zijn in de eerste plaats belangrijk voor Nederland zelf. Maar Nederland staat ook in het buitenland bekend om zijn financieel degelijke beleid. De Europese Commissie en de ECB hebben direct hun lof voor het akkoord uitgesproken en ook mijn collega’s in Brussel waren positief. Ik ben tevreden dat we onze gedegen reputatie ook in deze turbulente periode hebben kunnen behouden.

Je zou bijna denken dat ik alleen hiermee bezig ben geweest. Maar niets is minder waar. Zo ben ik deze week maar liefst drie keer in de Tweede Kamer geweest voor het Europese noodfonds heb ik samen met premier Rutte een lang debat gevoerd over het Financieel Jaarverslag van het Rijk van 2011 en heb ik met Prinses Máxima het eerste geldloket geopend. Hierover in een volgend blog weer meer! Voor nu wens ik iedereen een zonnig Pinksterweekend toe.