Baas op eigen Bord

Source: C.N. (Niels) van den Berge i, published on Wednesday, May 9 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Niels van den Berge

Vandaag was ik op bezoek in het Europarlement. Het was erg leuk om weer eens rond te lopen in het gebouw waar ik ruim tweeënhalf jaar met veel plezier gewerkt heb. Bas Eickhout en zijn team hadden een conferentie georganiseerd met als titel ‘Baas op eigen Bord’. Naast actieve GroenLinksers en DWARSers, waren er ook vertegenwoordigers van onder andere de Youth Food Movement, LTO en Unilever. Samen spraken we over de toekomst van ons voedsel.

GroenLinks Europa had de perfecte dag gekozen voor haar conferentie. Vandaag is het namelijk ook de Dag van Europa. Heel toepasselijk om op de verjaardag van de Europese droom te praten over duurzaam voedsel. Bij uitstek een onderwerp dat de komende jaren een belangrijke rol zal gaan spelen in het politieke en maatschappelijke debat. Zowel in het Europarlement als in de Tweede Kamer. Weinig dingen zijn zo belangrijk als de kwaliteit en veiligheid van ons voedsel.

We staan voor grote uitdagingen. Allereerst de geplande vernieuwing van het Europese Landbouwbeleid. De aanwezigen waren het erover eens dat duurzaamheid daarbij centraal moet staan. Strengere eisen aan milieuprestaties en dierenwelzijn. Daar hoort ook een betere prijs voor boeren bij. Nu krijgen zij slechts een fractie van de prijs die wij betalen in de supermarkt. Boeren zien zichzelf vaak met tegenzin gedwongen tot verdere schaalvergroting. Dat moet anders. In een duurzame, diervriendelijke en toekomstbestendige landbouwsector krijgen boeren een eerlijke prijs.

Daarnaast is het ook zaak dat we de regels voor voedseletikettering verbeteren, zodat bewuste consumenten een duurzame keuze kunnen maken. We staan voor de uitdaging om de enorme voedselverspilling in Europa aan te pakken en het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen terug te dringen. Bovendien moet ons voedsel ook eerlijk geproduceerd zijn. Met respect voor mensen in ontwikkelingslanden en met respect voor de natuur. Dus geen kaalkap van tropische bossen meer om onze varkens te voeden.

Het was een erg inspirerende bijeenkomst en we waren aan het eind van de dag nog lang niet uitgepraat. Genoeg stof tot nadenken dus en we zetten de brainstorm ongetwijfeld snel weer voort. O ja…de Brusselse biertjes smaakten na afloop ook weer prima.