Triple-A overleg in Berlijn

Source: J.C. (Jan Kees) de Jager i, published on Friday, February 3 2012.

Vandaag was ik niet aanwezig bij de wekelijkse ministerraadsvergadering. Al vroeg vanochtend vloog ik - voor de sneeuw uit - naar Berlijn. Hier had ik een bespreking met mijn Duitse, Finse en Luxemburgse collega's.

Onze vier landen zijn de vier landen in de eurozone met de beste kredietstatus ('triple-A'). Met z'n vieren trekken we vaak gezamenlijk op en staan we bekend om onze stevige lijn in de Europese besprekingen. Het is daarom goed elkaar af en toe te spreken over de te volgen koers. Het agendaonderwerp was uiteraard de schuldencrisis. We hebben gekeken of de gemaakte afspraken voldoende zijn en of de implementatie hiervan tot nu toe naar wens verloopt. Hoe staat het met de budgettaire en economische situatie in de eurozone? Waarbij we specifiek hebben stilgestaan bij de situatie in Griekenland.

Over de voortgang in Griekenland zijn we niet tevreden. We zijn het erover eens dat een houdbare Griekse schuld alleen bereikt kan worden met een substantiële bijdrage van de private sector (dat zijn onder andere de banken). Samen met stevige hervormingen in de Griekse economie, moet de Griekse schuld hiermee in 2020 weer rond de 120 procent van hun BBP liggen. De private bijdrage en het eerste en tweede leningenprogramma van Griekenland zullen we alleen als een geheel bespreken. We willen serieus commitment van de Griekse regering én de oppositie. Zo zullen ze zo snel mogelijk concrete acties moeten laten zien. Het IMF eist terecht een verlaging van het minimumloon en een flinke reductie van het aantal ambtenaren. Voordat Griekenland hiervan serieus werk heeft gemaakt, gaan we niet akkoord met een tweede leningenpakket.

Het blijft voor ons essentieel dat het IMF zijn goedkeuring verleent voor het tweede reddingspakket voor Griekenland. We zien dan ook uit naar de terugkoppeling van de zogenaamde trojka van ECB, Europese Commissie en IMF die continu aanwezig zijn in Athene en driemaandelijks aan de eurogroep terugkoppelen hoe het gaat met de hervormingen. Volgende week komen we waarschijnlijk weer met de zeventien eurolanden bijeen in Brussel. Dan praten we in gezamenlijkheid verder over dit onderwerp. Voor nu eerst maar eens zien dat we door de sneeuw weer terug naar huis kunnen komen!