Overleg in Berlijn met mijn Duitse en Finse collega

Source: J.C. (Jan Kees) de Jager i, published on Friday, November 25 2011.

Vrijdag ben ik na een paar uur ministerraad naar Berlijn gevlogen voor een bijeenkomst met mijn Duitse en Finse collega's. In aanloop naar de Brusselse overleggen van volgende week, wilden we de klokken gelijk zetten over de te volgen strategie in de schuldencrisis. Onze drie landen betalen de laagste rente in de eurozone, daarom hebben we een bijzondere verantwoordelijkheid en een gedeeld belang.

We zijn het er roerend over eens dat landen in nood geholpen moeten worden. Maar deze noodhulp is niet de oplossing van de onderliggende problemen. Die oplossing ligt in het op orde brengen van economie en overheidsfinanciën. Alleen zo kunnen landen hun geloofwaardigheid op de financiële markten weer terugkrijgen. Dat is fundamenteel. We hebben ook gesproken over het toezicht. We zijn al een heel eind gekomen in het aanscherpen van de regels, maar nu is het moment om door te pakken. Regels moeten automatisch toepasbaar en juridisch afdwingbaar worden. We hebben vandaag belangrijke stappen gezet richting een echte stabiliteitsunie zodat landen in de toekomst nooit meer zo kunnen ontsporen als nu is gebeurd.

Om landen in problemen de tijd en de lucht te geven om hun zaken weer op orde te krijgen, kunnen ze een beroep doen op het noodfonds. Volgende week horen we van de baas van het fonds, Klaus Regling, hoe hij denkt dat het fonds verder kan worden versterkt. We hebben vandaag ook besproken hoe het IMF een grotere rol kan krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door ook niet-eurolanden bij te laten dragen en zo naast het Europese noodfonds ook het IMF meer vuurkracht te geven om de crisis te bestrijden. Duitsland, Finland en Nederland hebben aangegeven daartoe een extra bijdrage aan het IMF te willen leveren.

Het was een zeer vruchtbare bijeenkomst over onderwerpen die ook dinsdag en woensdag in Brussel weer verder zullen worden besproken met onze overige collega's.

Het volledige statement van vandaag staat op de website van het Duitse ministerie van Financiën.