Customs 2020

Dit Europese subsidieprogramma moet de samenwerking tussen de douanediensten van de deelnemende landen helpen bevorderen. Dit gebeurt vooral door de handel te bevorderen en douaneprocedures te vereenvoudigen en versnellen en daarmee blokkades voor de interne markt weg te nemen. Door investeringen in douanediensten moeten EU-lidstaten meer inkomsten kunnen vergaren en fraude beter bestrijden.

Taken

Het programma, dat onder de Eurocommissaris voor economische en financiële zaken, belastingen en douane valt, heeft de volgende taken:

  • de samenwerking tussen douanediensten vergroten en daarmee efficiëntie bevorderen;
  • de economie van deelnemende landen competitiever maken;
  • netwerken en gemeenschappelijke acties van douaneautoriteiten bevorderen en IT-systemen moderniseren.

Van Douane 2020 naar Programma Douane

Het Douane 2020 programma startte op 1 januari 2014 en loopt tot 2020. Douane 2020 hangt sterk samen met Fiscalis 2020 i, een programma dat is opgezet om de samenwerking tussen de lidstaten te bevorderen op het gebied van belasting. Ook Fiscalis 2020 moet het functioneren van de interne markt bevorderen.

1.

Meer informatie

De Commissie wil het programma voor de periode 2021-2027 omdopen tot 'programma Douane'. Dit programma moet leiden tot een moderne douane-unie waarin de belangen van de burgers centraal staan.